Author: admin

screen3b 0

Ohatra: Vidim-bokatra eny an-tsena

Ohatrinona ny hamarotako ny vokatra ? Ohatrinona eo ny elanelam-bidy misy ao an-tsena androany ? Ohatrinona ny vidiny tamin’ny herintaona? Enim-bolana lasa?Izany fanontaniana izany  dia mampisalasala  ny mpamokatra alohan’ny fiotazana sy ny fitondrana ny vokatra eny...

ordinateur 0

Fampahafantarana ny Rural eMarket voalohany

Nampahafantarin’ireo tanora ny be sy ny maro ny Rural eMarket taminy volana Jona 2012. Maro karazana ireo mpisehatra tonga tamin’izany (ireo fikambanana tantsaha, fikambanana tsy miankina sy miankina @ fanjakana maro samy hafa) ka...