Ohatra: Vidim-bokatra eny an-tsena

Ohatrinona ny hamarotako ny vokatra ? Ohatrinona eo ny elanelam-bidy misy ao an-tsena androany ? Ohatrinona ny vidiny tamin’ny herintaona? Enim-bolana lasa?Izany fanontaniana izany  dia mampisalasala  ny mpamokatra alohan’ny fiotazana sy ny fitondrana ny vokatra eny an-tsena. E-market dia fitaovana mahomby hamafa izany satria fantatra avy ao ny fivoaran’ny vidim-bokatra isam-bolana, eny na mandritra ny taona aza. Aiza aho no hahita vidim-bokatra mifanaraka amin’ny fahefa-mividiko ? Te hafantatra aho hoe ohatrinona izany tamin’ny taon-dasa ? Fanontaniana apetraky ny mpanjifa izany alohan’ny hiantsenany. Raha miaraka amin’ny e-market, dia tsy ho very fotoana satria azo jerena ao anaty tranok’ala eo no hoe izany.

Ny fahafantarana ny vidim-bokatra sy ny habetsany eo amin’ny tsena dia manampy ary mamporisika ny tantsaha hamokatra betsaka kokoa. Ny fahafantarany ny ireo dia manome toky azy ny amin’ny tokony ho vokariny, aiza ho lalan-kobany ary ohatrinona no mety ho azony avy eo.

Ohatra avy any @ tetik’asa “Ndao hivoatra”

You may also like...