Nahoana

Nahoana no noforonina ny e-market?

Tamin’ny 2011, taorian’ny fanadihadiana natao tamin’ny tantsaha maromaro dia tsapa fa ny fidirana eo amin’ny tsenam-bokatra dia isan’ny sakana sy mampiraviravy tanana ny tontolo ambanivohitra, nefa azo hitadiavana vahaolana mahomby amin’ny fampiasana teknôlojia tsotra. Rehefa nanao fikaroraha sy namaky antotan-kevitra vitsivitsy dia hita fa tsy i Madagasikara ihany no manana io olana io fa ny ankamaroan’ny firenena afrikana.

Ny ankamaroan’ny mpamokatra nanontaniana dia namaly fa tsy afaka mamokatra maro sy tsara izy ireo satria mila antoka mazava amin’ny lalam-barotra aloha. Ny mpamolavoala ny e-market dia mahatoky fa handray anjara amin’ny fampiroborona ny tsena mangarahara sy ara-drariny ho an’ireo mpamokatra madinika.

Teraka nanomboka teo ny eMarket. Ny nofinofin’ireo mpamolavola ny eMarket dia ny hanamboatra fitaovana iray izay afahan’ny tantsaha, indrindra ireo @ teorana alavitra, ny ahita lalam-barotra ka afaka hivarotra ny vokany @ vidiny mirary ary @ fahalalahana eo @ fifidianana ny olona tiany hivarotana ny vokany.

Why you should use the eMarket software

If you are one of those targeted by the eMarket software (see whom are the targets here), you’ll benefit from using the system because of the following (among other reasons):

  • you won’t need to go to the market to sell your products. You may just stay in your field and continue to work while buyers come to collect fresh products at your field
  • you won’t need to harvest and take risks for some perishable products. You can just advertise for the product and wait for the right time before harvesting when client is present
  • you don’t need to spend money, time and energy to go to the market. This is a real issue for many farmers
  • there is no time limit for selling and for preparing for purchase. The eMarket is open 24/24, 365/365.