Fampahafantarana ny Rural eMarket voalohany

Nampahafantarin’ireo tanora ny be sy ny maro ny Rural eMarket taminy volana Jona 2012.

Maro karazana ireo mpisehatra tonga tamin’izany (ireo fikambanana tantsaha, fikambanana tsy miankina sy miankina @ fanjakana maro samy hafa) ka maro ny fanontaniana nifanakalozan-kevitra t@zany:

  • manao ahoana ny rafitra tokony hipetraka @ fampiasana ny fitaovana
  • ahoana no famahana ny olana momba ny Internet eny @ toerana alavitra
  • inona ary no tokony atao raha misy olona tonga dia liana @ fampiasana ilay fitaovana
  • iza avy no afaka mampiasa io fitaovana io

Maro t@ ireo mpandray anjara t@ fampisehoana no lina t@ fampiasana ny Rural eMarket fa ny fanontaniana nipetraka dia ny hoe ndrao dia mbola aloha loatra izao ho an’ny malagasy eny ambanivohitra ny hampiasa fitaovana toy itony.

 

You may also like...