Inona

Inona moa ity eMarket ity?

E-market dia fitaovam-pifandraisana , mampiasa ny tranokala (web) ao anaty tamba-jotra internet manome ny vaovao momba ny tsena hoan’ireo mpikambana ao aminy.

offer

Maro karazana ny mpikambana ao toy ny mpamokatra, ny mpividy, ny mpitao raharaha, ny mpanelanelana ara-barotra … Ny vaovaon’ny tsena dia voafaritrin’ny :

 • Mpisehatra (mpamokatra, mpividy, mpitao raharaha, mpanelanelana)
 • Vokatra isan-tsokajiny (legioma, voamaina, voankazo,…)
 • Toerana
 • Vidin’entana (ambany indrindra, ambony indrindra, tamin’ny taona lasa)
 • Varotra efa vita ( lafo, mbola misy)

E-market dia ezahina ho fampiharana tsotra amin’izao fanombohana izao satria ny ankamaroan’ny mpisehatra dia tantsaha. Hisy fivoarana moramora izany fa ny atao aloha dia ny hifandraisan’ny mpivarotra sy ny mpividy mivantana.

Ahoana ny fomba fiasany ?

E-market dia ahafahana :

 • Mandefa ireo tolotra ara-barotra ho hitan’ny mpikambana rehetra
 • Mamantatra ny tolotra sy tinady alefan’ny mpikambana
 • Misoratra anarana sy mampahafantra ny asa sy tao raharaha atao ( fitaterana, fitsaboana biby, toro-hevitra, fampindramam-bola madinika…)
 • Mamantatra mpitao raharaha
 • Mamantatra ny vidim-bokatra eny an-tsena

Inona ny zavatra ilainao mba ahafahana mampiasa ny e-market ?

Ho an’ny faritra na ny tambazotra efa mampiasa azy, ny mpikambana tsirairay dia tokony:

 • Hanana fahafahana miditra internet amin’ny alalan’ny finday smartphone, na tablette na solosaina
 • Hahay mamaky teny sy manoratra kely ami’ny fanombohana